Lakukan 3 Amalan Ini Agar Dosa Zina Diampuni AllahSetiap umat muslim sudah mengetahui bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang termasuk dosa besar.Allah SWT melarang manusia untuk mendekati zina (apalagi melakukannya) perbuatan ini akan menyeret manusia ke jalan kesesatan.

Seseorang yang melakukan zina akan hina dihadapan allah swt dan juga akan hina dimata orang lain, alangkah baiknya jangan pernah mendekati zina, apalagi sampai melakukannya.

Lalu apakah benar Allah SWT mengampuni dosa zina?

Firman Allah SWT yang artinya:

Hai hamba-hamba-Ku

yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asadari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azabkepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi) (QS. Az Zumar: 53-54)

Berikut 3 syarat yang
harus dipenuhi setiap muslim, Insya Allah dosa zina akan diampuni, amin.
Berikut ulasannya :


1. Taubat 


Firman Allah SWT yang artinya :

Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya? 

kewajiban untuk taubat memohon ampunan kepada Allah jika berbuat dosa. Dari arti ayat diatas Allah menerima taubat hamba-hamba-Nya. Taubatlah dengan sungguh-sungguh dalam hatim dan akan menjauhi perbuatan zina. Orang yang bertaubat tidak akan lagi mengulangi dosa (maksiat) perbuatan zina. Tidak pernah lagi mendekati perbuatan tersebut. Taubatlah dengan taubat Nasuha. Allah akan membukakan pintu maaf bagi setiap hamba yang bersungguh-sungguh
kepada-Nya.

2.Menyesal


Firman Allah SWT yang artinya :

Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An Nisa 110)

Selain berhenti untuk melakukan dan mendekati perbuatan zina (maksiat lainnya). Seorang hamba yang ingin dosanya terhapus dan dimaafkan oleh Allah SWT, memiliki rasa penyesalan dalam hati atas perbuatan zina tersebut. Karena sangat menyesal, pastinya tidak akan pernah mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Dan selalu memohon ampunan dan rahmat dari Allah SWT.


3. Tidak melakukan kemaksiatan lagi

Firman Allah SWT yang artinya :

Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka. Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar (QS. An Nisa 145-146)

Sudah kewajiban bagi setiap orang yang bersungguh-sungguh memohon ampun dan bertaubat kepada Allah  SWT tidak lagi akan mengulangi perbuatan zina (maksiat) yang dilakukannya. Dan
senantiasa selalu membenteng diri dari perbuatan-perbuatan maksiat dengan memohon perlindungan dari Allah SWT.

Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi)(QS. Az Zumar: 53-54)


Dengan kesungguhan hati, penyeselan yang mendalam serta ikhlas bertaubat dan memohon
ampunan kepada Allah SWT. Insya Allah akan diampuni. Aminloading...

0 Response to "Lakukan 3 Amalan Ini Agar Dosa Zina Diampuni Allah"

Post a Comment